Dokument archiwalny

Mirosław GILARSKI

Radny nienależący do Klubu

 

Mirosław GILARSKI


Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 3 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice - VI Bronowice, VII Zwierzyniec i VIII Dębniki). Otrzymał 4766 głosów.

 

Do 7 listopada 2011r. - Wiceprzewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość.

 

Pracuje w Komisjach RMK:
- Budżetowa - uchwała II/8/10 RMK
- Edukacji - uchwała II/14/10 RMK
- Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej - uchwała II/19/10 RMK
- Głównej - uchwała III/50/10 RMK. - Odwołany ze składu Komisji - uchwała XXXIII/428/11 RMK.
- Rozwoju i Innowacji - uchwała LXIV/936/13 RMK.
- Głównej - uchwała CII/1571/14 RMK.

 

 


m.gilarski@op.pl
tel. kom. 502-174-104

 

Urodził się 1 lutego 1972 r. w Jarosławiu, żonaty, syn Piotr - 8 lat, córka Wiktoria - 5 lat.

 

WYKSZTAŁCENIE:

Studia doktoranckie: (1996-2001)
Międzywydziałowy Zakład Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zrealizowany program dydaktyczny.

Podyplomowe: (1996-97)
1.Studia Administracji Publicznej Wydział Prawa i Administracji UJ (4 semestry 1997-98).

2.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - kurs specjalistyczny - Krakowska Szkoła Finansów (2007 r.) - zgodny z programem Ministra Budownictwa BN3/40-43/2007 oraz praktyki (2007) - ukończenie studiów podyplomowych.

3.Manager sportu - Zarządzanie organizacjami sportowymi Uniwersytet Jagielloński (2010-2011).

Studia dzienne - ukończone 2 fakultety:

1.Wyższe magisterskie (1991-1996).
Historia Uniwersytet Jagielloński, mgr historii, dwie specjalności:
2-letnia samorządowa Wydział Prawa i Administracji UJ (1993-1995), 2-letnia nauczycielska Studium Pedagogiczne UJ (1993-1995),

2.Wyższe zawodowe (1996-1999)
Administracja Wydział Prawa i Administracji UJ, licencjat administracji - specjalność - Administracja samorządowa.

 

NAUKOWE WYJAZDY ZAGRANICZNE:
-wymiana rządowa ośrodków uniwersyteckich Kraków-Lipsk Grossdeuben (1992),
-wyjazdy naukowe: Ruś Czerwona i Podole - 1993, Spisz Słowacki - główny organizator - 1994,
- sympozjum naukowe "Polska i Niemcy w XX wieku" organizowanego przez Instytut G S Bonn oraz uniwersytety w Jenie i Krakowie w Bonn (1996-1997) oraz Siegmundsburgu (1997), Publikacje naukowe, w tym hasła dotyczące spółek komunalnych w Encyklopedii Krakowa (PWN).

Kursy, szkolenia i uprawnienia:
zdany egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa (1997), licencja UNFE (1999), kurs protokołu dyplomatycznego (2000), prawo jazdy kategorii: ABT

 

PRACA ZAWODOWA I ZDOBYTE DOŚWIADCZENIA:

1.Dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (SMS) - (10.2008 r. - nadal)

2.Pełnomocnik Zarządu PONAR Wadowice S.A. (2008 r.) Prokurent PONAR Wadowice S.A. (2008 r.) Członek Zarządu Ponar Holding Sp. z o.o. (2008 r.) Specjalista PKP Intercity S.A. (2008-2009)

3.Dyrektor Projektu - Biuro Nieruchomości Strategicznych Centrala PKP S.A. (2007-2008), Zastępca Dyrektora Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Kraków PKP S.A. - (2006-2007).

4.Urząd Miasta Krakowa (1997-2006, m.in. 1999 nagroda Prezydenta Miasta Krakowa m.in. za usprawnianie działań samorządu):
Wydział Organizacji i Nadzoru (2003-2006), Wydział Skarbu Miasta (2002-2003), Kancelaria Prezydenta, Asystent Wiceprezydenta (1998-2002), Wydział Organizacji i Koordynacji (1997-98).

Spółdzielnia Studencka "Żaczek" (1994-1995), "Budostal-8 S.A." Kraków-Nowa Huta.

 

SAMORZĄD:

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII "Dębniki" (2002-2006) - najszybciej rozwijającej się części Krakowa, Radny Rady Miasta Krakowa (V kadencja - 2006-2010 oraz VI kadencja 2010-).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMK (2010 r.)

Działalność społeczna:

NZS UJ, KNHSUJ, AZS, Społeczny Komitet "Dworski Ogród".

 

ZARZĄDZANIE I NADZÓR:

Dyrektor Projektu (01.06. 2007 - 30.06.2008) - Biuro Nieruchomości Strategicznych Centrala PKP S.A.
Zastępca Dyrektora - PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Kraków - (2006-2007) Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa PBP "Chemobudowa-Kraków" S.A. w Krakowie (2006 - 2008) - reprezentant Skarbu Państwa, Członek Rady Nadzorczej - reprezentant Skarbu Państwa Spółki "Pro-Agro" S.A. w Kunowie (1999-2001), Członek Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników i Doktorantów UJ "Campus" (1999-2000), Wiceprezes BONUS POLAND S.A. (1999-2000), Urząd Miasta Krakowa - praca w komórkach organizacyjnych zajmujących się m.in. nadzorem oraz organizacją i zarządzaniem.

Zainteresowania: turystyka górska piesza, jazda rowerem, geografia polit-hist. świata, piłka siatkowa, papiery wartościowe.


Miroslaw.Gilarski@rmk.krakow.pl

 

Dyżury.

 

Oświadczenia majątkowe.

 

Interpelacje radnych.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady