Dokument archiwalny

 

Wewnętrzne kontrole finansowe w 2009 r.

 

I. Kontrole gospodarki finansowej

 

Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wystąpienie pokontrolne
Orkiestra Stołecznego Królewskiego MIasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia" ul.Papiernicza 2 Kontrola problemowa. Ewidencja majątku OSKMK
XIV Liceum Ogólnokształcące  ul.Chełmońskiego 24 Kontrola sprawdzająca. Wykonanie zaleceń pokontrolnych XIV LO
Żłobek nr 24 ul. Opolska 11 Kontrola problemowa. Ewidencja majątku Żłobek nr 24

Młodzieżowy Dom Kultury os.Na Stoku 27 B

Kontrola problemowa. Dochody własne

MDK                      os.Na Stoku

Młodzieżowy Dom Kultury ul.Reymonta 18 Kontrola problemowa. Dochody własne MDK           ul.Reymonta
VIII Liceum Ogólnokształcące ul.Grzegórzecka 24 Kontrola sprawdzająca. Wykonanie zaleceń pokontrolnych VIII LO
XVI Liceum Ogólnokształcące  os.Willowe 35 Kontrola sprawdzająca. Wykonanie zaleceń pokontrolnych XVI LO
Balet Dworski "Cracovia Danza" pl.Na Groblach 7 Kontrola problemowa. Gospodarka pieniężna Balet Dworski
Środowiskowy Dom Samopomocy "VITA" os.Młodości 8 Kontrola sprawdzająca. Wykonanie zaleceń pokontrolnych ŚDS VITA
V Liceum Ogólnokształcące ul.Studencka 12 Kontrola problemowa. Ewidencja majątku V LO
Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych  ul.Bulwarowa 33 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej ZSEiO
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1  os.Szkolne 27 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej ZPOW nr 1
Ośrodek Kultury "Nowa Huta" os.Zgody 1 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej OK Nowa Huta
Miejski Zarząd Baz Danych ul.Grunwaldzka 8 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej MZBD

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3 ul.Miechowity 6

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej ZSE nr 3
Gimnazjum rr 35 ul.Limanowskiego 60/62 Kontrola problemowa. Analiza sprawozdań finansowych i budżetowych Gimnazjum nr 35
Muzeum Armii Krajowej  ul.Wita Stwosza 12 Kontrola problemowa. Gospodarka pieniężna MAK
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10  ul.Dygasińskiego 15 Kontrola sprawdzająca. Wykonanie zaleceń pokontrolnych ZSO nr 10
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji   ul.Ułanów 9 Kontrola sprawdzająca. Wykonanie zaleceń pokontrolnych ZSIŚiM
Muzeum Inżynierii Miejskiej ul.Wawrzyńca 15 Kontrola problemowa. Ewidencja majątku MIM
Grodzki Urząd Pracy ul.Wąwozowa 34 Kontrola problemowa.Gospodarka pieniężna GUP
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3         ul.Praska 64 Kontrola sprawdzająca. Wykonanie zaleceń pokontrolnych SOSW nr 3
Zespół Szkół Specjalnych   nr 14 os.Sportowe 28 Kontrola problemowa. Gospodarka pieniężna ZSS nr 14
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul.Wielicka 28 A Kontrola sprawdzająca. Wykonanie zaleceń pokontrolnych PINB
XXI Liceum Ogólnokształcące os.Tysiaclecia 15 Kontrola sprawdzająca. Wykonanie zaleceń pokontrolnych XXI LO
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy  al.Powstania Warszawskiego 10 Kontrola problemowa. Dochody własne KSOS
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 os.Teatralne 33 Kontrola problemowa. Analiza sprawozdań finansowych i budżetowych ZSO nr 2
Capella Cracoviensis           ul.Zwierzyniecka 1 Kontrola problemowa. Ewidencja majątku Capella Cracoviensis
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców ul.Górka Narodowa 116 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej MOW
X Liceum Ogólnokształcące ul.Wróblewskiego 8 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej X LO
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul.Szablowskiego 1 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej ZSB 1
Zespół Szkół Specjalnych   Nr 10 ul.Lubomirskiego 10 Kontrola kompleksowa gospdarki finansowej ZSS nr 10
Dom Pomocy Społecznej    ul.Krakowska 55 Kontrola doraźna, naliczanie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r., stanowiących podstawę do obliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej przekazywanej powiatom DPS               ul.Krakowska
Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41 Kontrola doraźna, naliczanie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r., stanowiących podstawę do obliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej przekazywanej powiatom DPS                           ul. Łanowa 41
Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41 B Kontrola doraźna, naliczanie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców ze skierowaniami wydanymi pzred 1 stycznia 2004 r., stanowiących podstawę do obliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej przekazywanej powiatom DPS                         ul. Łanowa 41b

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Józefińska 14

Kontrola doraźna, naliczanie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r., stanowiących podstawę do obliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej przekazywanej powiatom MOPS


II. Kontrole procedur w zakresie 5% wydatków

Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wystąpienie pokontrolne
Urząd Miasta Krakowa                 Pl.Wszystkich Świętych 3-4 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% UMK
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul.Centralna 53F Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5%ZIKIT
Zarząd Infrastruktury Sportowej     ul.Walerego Sławka 10 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZIS

Zarząd Budynków Komunalnych          os.Złotej Jesieni 14

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZBK

Straż Miejska Miasta Krakowa               ul.Dobrego Pasterza 119

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Straż Miejska
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  ul.Westerplatte 19 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% KMPSP
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul.Wielicka 28a Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% PINB
Grodzki Urząd Pracy ul.Wąwozowa 34 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% GUP
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ul.Józefińska 14 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MOPS
ZEO Południe ul.Sokolska 13 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZEO Południe
ZEO Wschód ul.Fatimska 8 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZEO Wschód
ZEO Zachód ul. Ułanów 9 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZEO Zachód
I Liceum Ogólnokształcące pl. Na Groblach 9 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% I LO
II Liceum Ogólnokształcące                     ul.Sobieskiego 9 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% II LO
V Liceum Ogólnokształcące ul.Studencka 12 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% V LO
VI Liceum Ogólnokształacące               ul.Wąska 7 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% VI LO
VII Liceum Ogólnokształcące               ul.Skarbińskiego 5 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% VII LO
VIII Liceum Ogólnokształcące ul.Grzegórzecka 24 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% VIII LO
IX Liceum Ogólnokształcące                    ul.Czapińskiego 5 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% IX LO
X Liceum Ogólnokształcące                  ul.Wróblewskiego 8 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% X LO

XIII Liceum Ogólnokształcące              ul.Sądowa 4

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% XIII LO
XIV Liceum Ogólnokształcące              ul.Chełmońskiego 37 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% XIV LO

XVI Liceum Ogólnokształącące         os.Willowe 35

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% XVI LO
XX Liceum Ogólnokształcące ul.Szlak 5 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% XX LO
XXI Liceum Ogólnokształcące                    os.Tysiąclecia 15 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% XXI LO
XXVIII Liceum Ogólnokształcące   ul.Czackiego 11 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% XXVIII LO
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 os.Teatralne 33 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5%  ZSO 2

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 os.Wysokie 6

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSO 3
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4  ul.Krzemionki 11 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSO 4

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6   os.Kolorowe 29a

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSO 6

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7   ul.Złoty Róg 30

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSO 7
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9     ul.Seniorów Lotnictwa 5 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSO 9
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 al.Dygasińskiego 15 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSO 10
Zespół Szkół Ogólnoształcących nr 11 ul.W.Wyrwińskiego 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSO 11
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12       ul.Telimeny 9 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSO 12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul.Grochowska 20 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSOMS
Zespół Szkół Budowlanych nr 1           ul.Szablowskiego 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSB 1
Zespół Szkół Budowlanych nr 2        os.Szkolne 18 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSB 2
Zespół Szkół Chemicznych                         ul.Krupnicza 44 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSCH

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1    ul.Kapucyńska 2

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSE 1
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2           os.Spółdzielcze 6 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSE 2
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3              ul.Miechowity 6 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSE 3
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1               ul.Kamieńskiego 49 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSEl 1
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2              os.Szkolne 26 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSEl 2
Zespół Szkół Energetycznych                    ul.Loretańska 16 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSE
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1         os.Złotej Jesieni 16 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSG 1
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2         ul.Zamoyskiego 6 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSG 2
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej ul.Lea 235 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSGDIGW
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji ul.Ułanów 9 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSIŚIM
Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSŁ
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1  al.Mickiewicza 5 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSM 1
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2         ul.Skrzyneckiego 12 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSM 2
Zespół Szkół Mechanicznych nr 3     os.Szkolne 37 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSM 3
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4  ul.Podbrzezie 10 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSM 4
Zespół Szkół Odzieżowych  nr 1     ul.Syrokomli 21 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSO
Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych ul.Bulwarowa 33 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSOIE
Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich   os.Tysiąclecia  38 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSPK
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego ul.hm.St.Millana 16 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSOiPS
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego      pl.Matejki 11 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSPS
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowegoi i Gazownictwa ul.Brzozowa 5 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSZPGNiG
Zespół Szkół nr 1 ul.Ułanów 3 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZS 1

Zespół Szkół Zawodowych nr 1      ul.Rzeźnicza 4

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSZ 1
Zespół Szkół Zawodowych nr 3         ul.Grochowa 23-ul.Goszczyńskiego 43 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSZ 3
Szkoła Muzyczna I st. nr 3           ul.Józefińska 10/12 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SM 3
Szkoła Muzyczna I st. nr 1 ul.Pilotów 51 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SM 1
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul.Basztowa 7 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% OSM
Centrum Edukacyjne  ul.Krowoderska 8 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% CE
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka 30 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MDK ul.Beskidzka
Młodziezowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka 5 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MDK ul.Grunwaldzka
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lotnicza 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MDK ul.Lotnicza
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta 18 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MDK ul.Reymonta
Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MDK             al.29 Listopada
Młodzieżowy Dom Kultury os. Kalinowe 18 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MDK os.Kalinowe
Młodzieżowy Dom Kultury os.Na Stoku 27B Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r.

5% MDK os.Na Stoku

Młodzieżowy Dom Kultury os.Tysiąclecia 15 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MDK os.Tysiąclecia
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży  ul.Wietora 13-15 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SCKM
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" ul.Bujaka 15 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MLZPiT Krakowiak
Szkolne Schronisko Młodzieżowe    ul.Grochowa 21 Kontrola proceduur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SSM
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy       al.Powstania Warszawskiego 6 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% KSOS
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy "Krowodrza"  ul.Na Błonie 15 D Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MOS Krowodrza
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy "Nowa Huta"  os.Zgody 13 A Kontrola prpcedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MOS Nowa Huta
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy "Podgórze" al.Powstania Warszawskiego 6 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MOS Podgórze
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy "Śródmieście" pl.Na Groblach 9 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MOS Śródmieście

Międzyszkolny Basen Pływacki          ul.Fr.Nullo 23

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MBP ul.Fr.Nullo
Międzyszkolny Basen Pływacki           os.Kolorowe 29 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MBP os.Kolorowe
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1   al.Focha 39 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Bursa 1
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 ul.Grochowa 23 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealziowanych w 2008 r. 5% Bursa 2
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3  ul.Ułanów 21 A Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealziowanych w 2008 r. 5% Bursa 3
Centrum Ksztłcenia Praktycznego   ul.Krupnicza 42 A Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealziowanych w 2008 r. 5% CKP
Centrum Kstzałcenia Ustawicznego  os.Szkolne 21 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% CKU
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul.Chmielowskiego 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% PPP 1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2  ul.Siewna 23D Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% PPP 2
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3  ul.Konfederacka 18 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealziowanych w 2008 r. 5% PPP 3
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4  os.Szkolne 27 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% PPP 4
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych ul.Gertrudy 2 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% PPPdDD
Krakowski Ośrodek Terapii ul.Miodowa 12 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% KOT
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej  ul.Półkole 11 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealziowanych w 2008 r. 5% OWPP
Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul.Piłsudskiego 29 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% POAO
Pogotowie Opiekuńcze ul.Górka Narodowa 116 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% PO
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul.Barska 45 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SOSW 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul.Zamoyskiego 100 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SOSW 2
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 ul.Praska 64  Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SOSW 3
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 ul.Wietora 7 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SOSW 4
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 ul.św.Stanisława 10 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SOSW 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 ul.Niecała 8 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SOSW 6
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących ul.Grochowa 19 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SOSWN ul.Grochowa
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci NIesłyszących ul.Spadachroniarzy 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SOSdN ul.Spadachroniarzy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka 7 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SOSWdDNiS ul.Tyniecka
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców ul.Górka Narodowa 116 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MOW
Zespół Szkół Specjalnych nr 14      os.Sportowe 28 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSS 14
Zespół Szkół Specjalnych nr 10 ul.Lubomirskiego 21 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSS 10
Ośrodek Interwencji Kryzysowej            ul.Radziwiłłowska 8 B Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% OIK
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 os.Szkolne 27 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZPOW 1
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 ul.Chmielowskiego 6 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZPOW 2
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" ul.Parkowa 12 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SPOW Parkowa
Dom Dziecka nr 1 ul. Krupnicza 38 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5%  DD 1
Dom Dziecka nr 7 ul.Naczelna 12 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5%  DD 7
Dom Dziecka im.Jana Brzechwy                al.Pod Kopcem 10 A Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DD im.Brzechwy
Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego 25 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS ul.Babińskiego
Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów 2 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS ul.Helclów
Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze 5 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS os.Hutnicze
Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka 6 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS ul.Kluzeka
Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska 55 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS  ul.Krakowska
Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS        ul.Łanowa 39
Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS       ul.Łanowa 41
Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41 B Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS         ul.Łanowa 41 B
Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43B Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS       ul.Łanowa 43 B
Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS ul.Nowaczyńskiego
Dom Pomocy Społecznej ul.Praska 25 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS ul.Praska
Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwiłłowska 8 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS ul.Radziwiłłowska
Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe 9 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS os.Sportowe
Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne 28 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DPS os.Szkolne
Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej  ul.J.Sas-Zubrzyckiego 10 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MDDPS
Środowiskowy Dom Samopomocy "VITA"  os.Młodości 8 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ŚDS VITA
Szkoła Podstawowa nr 10 ul.Blachnickiego 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SP 10
Szkoła Podstawowa nr 24 ul.Aleksandry 17 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SP 24
Szkoła Podstawowa nr 26 ul.Krasickiego 34 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SP 26
Szkoła Podstawowa nr 55 ul.Dobczycka 20 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SP 55
Szkoła Podstawowa nr 64 ul.Sadzawki 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SP 64

Szkoła Podstawowa nr 117 ul.Kurczaba 15

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% SP 117
Gimnazjum nr 6 ul.Blachnickiego 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% G 6
Gimnazjum nr 35 ul.Limanowskiego 60/62 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% G 35
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 ul.Serbska 14 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZSOI 7
Samorządowy Żłobek nr 18           ul.Mazowiecka 30 A Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Żłobek 18
Samorządowy Żłobek nr 20 ul.Okólna 6 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Żłobek 20
Samorządowy Żłobek nr 21 ul.Lekarska 3 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Żłobek 21
Samorządowy Żłobek nr 24 ul.Opolska 11 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Żłobek 24
Samorządowy Żłobek nr 33         ul.Żółkiewskiego 15 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Żłobek 33
Zarząd Cmentarzy Komunalnych      ul.Rakowicka 26 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZCK
Izba Wytrzeźwień ul.Rozrywka 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% IW
Miejski Zarząd Baz Danych ul.Grunwaldzka 8 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MZBD
Warsztaty Centrum Ksztalcenia Praktycznego ul.Krupnicza 42A Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. likwidacja gospodarstwa pomocniczego zgodbue  z Zarządzeniem Nr 1703/2009 Prezydenta Miasta Krakowa
Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 ul.Zamoyskiego 6 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% WSZSG 2
Nowohuckie Centrum Kultury                al.Jana Pawła II 232 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% NCK
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"    ul.Papiernicza 2 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% CK Dworek Bałoprądnicki
Dom Kultury "Pogdórze" ul.Krasickiego 18 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% DK Podgórze
Śródmiejski Ośrodek Kultury ul.Mikołajska 2 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ŚOK
Ośrodek Kultury "Nowa Huta" os.Zgody 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% OK Nowa Huta
Ośrodek Kultury im.C.K.Norwida  os.Górali 5 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% OK im.Norwida
Ośrodek Kultury Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" ul.Meiselsa 18 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% OKZPiT Krakowiak

Krowoderska Biblioteka Publiczna ul.Wrocławska 50

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% KBP
Nowohucka Biblioteka Publiczna           os.Stalowe 12 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% NBP
Śródmiejska Biblioteka Publiczna      ul.Masarska 14 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ŚBP
Podgórska Biblioteka Publiczna  ul.Powroźnicza 2 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% PBP
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"        ul.Papiernicza 2 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% OSKMK
Capella Cracoviensis ul.Zwierzyniecka 1 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Capella Cacoviensis
Teatr Ludowy os.Teatralne 34 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Teatr Ludowy
Teatr Bagatela ul.Karmelicka 6 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Teatr Bagatela
Teatr Lalki, Maski i Aktora ul.Skarbowa 2 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Groteska

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa        Rynek Główny 35

Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MHMK
Muzeum Inżynierii Miejskiej         ul.św.Wawrzyńca 15 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MIM
Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MHF
Muzeum Armii Krajowej ul.Wita Stwosza 12 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% MAK
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" pl.Szczepański 3A Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Bunkier Sztuki
Krakowskie Biuro Festiwalowe ul.Olszańska 7 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% KBF
Teatr KTO ul.Gzymsików 8 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Teatr KTO
Teatr "Łaźnia Nowa" os.Szkolne 26 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Teatr Łaźnia Nowa
Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki ul.św.Wawrzyńca 15 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% OK BPP
Balet Dworski "Cracovia Danza"                   pl.Na Groblach 7 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Cracovia Danza
Szpital Specjalistyczny im.Żeromskiego    os.Na Skarpie 66 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Szpital im.Żeromskiego
Szpital Miejski Specjalistyczny im.Narutowicza ul.Prądnicka 25 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% Szpital im.Narutowicza
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy          ul.Wielicka 267 Kontrola procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. 5% ZOZ

III. Kontrole procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. przez Zespół Eklonomiki Oświaty Kraków-Wschód

IV.  Kontrole procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. przez Zespół Eklonomiki Oświaty Kraków-Zachód:

- jednostki budżetowe

- zakłady budżetowe

V. Kontrole procedur w zakresie 5% wydatków zrealizowanych w 2008 r. przez Zespół Eklonomiki Oświaty Kraków-Południe

 

VI. Wykaz kontroli finansowych wszczętych w 2008 r. i zakończonych w roku 2009

Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wystąpienie pokontrolne
Młodzieżowy Dom Kultury ul.Beskidzka 30 Kontrola sprawdzajaca wykonanie zaleceń pokontrolnych 2008 MDK ul.Beskidzka
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3      os.Wysokie 6 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej 2008 ZSO
Teatr KTO ul.Gzymsików 8 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej 2008 Teatr KTO
Zespół Szkół Ogólnokształcących  Mistrzostwa Sportowego ul.Grochowska 20 Kontrola problemowa. Dochody własne 2008 ZSOIMS
Zespół Szkół Specjalnych nr 10      ul.Lubomirskiego 21 Kontrola problemowa.Planowanie i sprawozdawczość 2008 ZSS 10
IX Liceum Ogólnokształcące                 ul.Czapińskiego 5 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej 2008 IX LO
Centrum Kształcenia Praktycznego          ul.Krupnicza 42A Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych 2008 CKP
Szkolne Schronisko Młodzieżowe              ul.Grochowa 21 Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej 2008 SSM
VI Liceum Ogólnokształcące                      ul.Wąska 7 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych 2008 VI LO
Szkoła Podstawowa nr 55                     ul.Dobczycka 20 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej 2008 SP 55
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 ul.Grochowa 23 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej 2008 BSP 2
Zespół Szkół Budowlanych nr 1           ul.Szablowskiego 1 Kontrola problemowa.Planowanie i sprawozdawczość 2008 ZSB 1