Harmonogram dyżurów prawnych Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie na rok 2020 :

adres: Aleja Słowackiego 20

w godzinach 14:00-15:00 w terminach:

  •     24.04.2020 r. 
  •     08.05.2020 r.
  •     05.06.2020 r.
  •     11.09.2020 r.
  •     09.10.2020 r.
  •     13.11.2020 r.