Kontrole przeprowadzane przez Wydział Podatków i Opłat:

Podstawę prawną kontroli przeprowadzanych przez Wydział Podatków i Opłat stanowią przepisy art. 272, 276 i 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).