Dzielnica IV Prądnik Biały

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 2288 ha
Liczba ludności: 65797

Siedziba: ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków
Telefon: 378-96-66, 378-96-77,   Fax:
E-mail: dzielnica4@um.krakow.pl, rada@dzielnica4.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica4.krakow.pl

Komisje problemowe

Komisja Kultury i Sportu
   Przewodniczący  Mieczysław Dzierżak

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia
   Przewodnicząca  Anna Maria Krauz

Komisja Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami
   Przewodniczący  Maciej Małodobry

Komisja Mieszkalnictwa
   Przewodnicząca  Aleksandra Firlet

Komisja Rewizyjna
   Przewodniczący  Robert Skowronek

Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego i Inicjatyw Lokalnych
   Przewodniczący  Jerzy Stochel

Komisja Edukacji
   Przewodnicząca  Małgorzata Palimąka

Komisja Praworządności, Porządku Publicznego i Interwencji
   Przewodnicząca  Joanna Kowacka-Kraj

Komisja Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
   Przewodniczący  Jakub Kosek

Komisja ds. Promocji Dzielnicy IV Prądnik Biały
   Przewodniczący  Paweł Ścigalski