Dzielnica VI Bronowice

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 1354 ha
Liczba ludności: 22428

Siedziba: ul. Zarzecze 124 A, 30-134 Kraków
Telefon: 636-15-75,   Fax: 626-61-45
E-mail: dzielnica6@um.krakow.pl, rada@dzielnica6.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica6.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   - od strony zachodniej od przecięcia rzeki Rudawy z granicą m. Krakowa, dalej granicą m. Krakowa w kierunku północno - wschodnim do przecięcia z ul. Pasternik,

z DZIELNICĄ IV
graniczy na odcinku - od skrzyżowania granicy m. Krakowa z ul. Pasternik w kierunku na południowy wschód i północną stroną ulic: Pasternik, Radzikowskiego do Ronda Bronowickiego, jego zachodnią i południową stroną skręca na południe i biegnie wschodnią stroną ul. Armii Krajowej do przecięcia z linią kolejową Kraków - Katowice. dalej północną stroną linii kolejowej Kraków - Katowice w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. Głowackiego,

z DZIELNICĄ V
graniczy na odcinku - od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Katowice z ul. Głowackiego w kierunku południowym, zachodnią stroną ul. Głowackiego, dalej zachodnią stroną ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, dalej skręca na zachód i północną stroną ulicy Armii Krajowej biegnie do skrzyżowania z kolektorem kanalizacyjnym, dalej skręca na południe i osią kolektora kanalizacyjnego biegnie do skrzyżowania z ul. Odlewniczą, dalej w kierunku południowym wschodnią stroną ul. Odlewniczej do ul. Hamernia, dalej ul. Hamernia do skrzyżowania przedłużenia ul. Strzelnica z rzeką Rudawą,

z DZIELNICĄ VII
graniczy na odcinku - od skrzyżowania rzeki Rudawy z przedłużeniem ul. Strzelnica w kierunku zachodnim środkiem rzeki Rudawy do skrzyżowania z granicą m. Krakowa od strony zachodniej.


 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
REDAKCJA BIP
Osoba publikująca:
REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2007-01-04
Data publikacji:
2007-01-04
Data aktualizacji:
2007-01-04