Dzielnica XVIII Nowa Huta

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 7226 ha
Liczba ludności: 58952

Siedziba: os. Centrum B bl. 6, 31-927 Kraków
Telefon: 644-78-40,   Fax: 644-78-40
E-mail: dzielnica18@um.krakow.pl, rada@dzielnica18.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica18.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ XIII graniczy na odcinku
- od przecięcia przedłużenia ul. Klasztornej z rzeką Wisłą (granica pomiędzy obrębami 58 i 59) w kierunku wschodnim środkiem rzeki Wisły do przecięcia z granicą miasta,
- dalej granicę południową, wschodnią i częściowo północną stanowi granica m. Krakowa do skrzyżowania od strony północnej granicy m. Krakowa z granicami pomiędzy obrębami nr: 24 i 60,
z DZIELNICĄ XVII graniczy na odcinku
- od skrzyżowania granicy m. Krakowa z granicami obrębów nr: 24 i 60, w kierunku południowym granicą pomiędzy obrębami nr 24 i 60 , dalej pomiędzy obrębami nr: 18 i 23 do skrzyżowania granicy pomiędzy obrębami nr 18, 23 i 19 , dalej północną stroną terenów Kombinatu im. T. Sendzimira w kierunku zachodnim do przecięcia przedłużenia ul. Mrozowej z granicą Kombinatu im. T. Sendzimira, dalej południową stroną ul. Mrozowej w kierunku południowo - zachodnim do ulicy Ujastek, dalej skręca na południe i zachodnią stroną ul. Ujastek biegnie do skrzyżowania z Al. Solidarności, następnie północną stroną Al. Solidarności do skrzyżowania z rzeką Dłubnią,
z DZIELNICĄ XVI graniczy na odcinku
- od skrzyżowania Al. Solidarności z rzeką Dłubnią w kierunku południowo
- zachodnim północną stroną Al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Bulwarową, dalej północną stroną ul. Bulwarowej do skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską, dalej w kierunku południowo - zachodnim południową stroną ul. Kocmyrzowskiej do skrzyżowania z Al. Gen. Andersa, dalej otacza Rondo od strony północnej i biegnie w kierunku południowo - zachodnim północną stroną ul. Bieńczyckiej do skrzyżowania z granicą pomiędzy działkami nr: 216 i 71 w obrębie nr 7,
z DZIELNICĄ XIV graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Bieńczyckiej z granicami pomiędzy działkami nr 216 i 71 w obrębie nr 7 w kierunku południowo-zachodnim zachodnia stroną ul. Bieńczyckiej do ronda Czyżyńskiego otaczając go od strony północnej i wschodniej (granica pomiędzy działkami nr: 102 i 101, 35/9, 98), dalej południową stroną Al. Jana Pawła II w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Gen. Boruty-Spiechowicza, skręca dalej na południe i biegnie granicą pomiędzy obrębami Nr 49 i 48, dalej 48 i 54, dalej 48 i 56 do ulicy Odmętowej, dalej zachodnią stroną ulicy Odmętowej do skrzyżowania z ulicą Ziarkową, dalej na zachód, następnie na południe granicą pomiędzy obrębami 56 i 58 do ulicy Podbipięty, następnie na wschód, południową stroną ul. Podbipięty do skrzyżowania z ulicą Klasztorną i dalej na południe granicą pomiędzy obrębami nr 57 i 59 do przecięcia z rzeką Wisłą.