Dzielnica XVI Bieńczyce

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 376 ha
Liczba ludności: 44766

Siedziba: os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków
Telefon: 641-45-67,   Fax: 641-45-67
E-mail: dzielnica16@um.krakow.pl, rada@dzielnica16.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica16.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ XV
graniczy na odcinku - od skrzyżowania ul. Gen. Okulickiego z Al. Gen. Andersa w kierunku południowo- wschodnim zachodnią stroną ul. Gen. Okulickiego do skrzyżowania z rzeką Dłubnią,

z DZIELNICĄ XVII
graniczy na odcinku - od skrzyżowania rzeki Dłubni z ul. Gen. Okulickiego w kierunku wschodnim północną stroną ul. Gen. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Nowolipki, dalej wschodnią stroną ul. Nowolipki do ul. Makuszyńskiego, dalej w kierunku wschodnim północną stroną ul. Makuszyńskiego ul. Wańkowicza, dalej na południe zachodnią stroną ul. Wańkowicza do ul. Kocmyrzowskiej, dalej na południe wschodnią stroną rzeki Dłubni do skrzyżowania z Al. Solidarności,

z DZIELNICĄ XVIII
graniczy na odcinku - od skrzyżowania Al. Solidarności z rzeką Dłubnią w kierunku południowo-zachodnim północną stroną Al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Bulwarową, dalej północną stroną ul. Bulwarowej do skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską, dalej w kierunku południowo - zachodnim południową stroną ul. Kocmyrzowskiej do skrzyżowania z Al. Gen. Andersa, dalej otacza Rondo od strony północnej i biegnie w kierunku południowo - zachodnim północną stroną ul. Bieńczyckiej do skrzyżowania z granicą pomiędzy działkami nr: 216 i 71 w obrębie nr 7,

z DZIELNICĄ XIV
graniczy na odcinku - od skrzyżowania ul. Bieńczyckiej z granicami działek nr: 216 i 71 w obrębie 7, w kierunku północno-zachodnim granicą północną działek nr: 216, 215, 214, 212, 211, 210, 209/13, 72/5, 72/4, 72/3, zachodnią działki nr 72/3, dalej południową działki nr 72/10, wschodnią działki nr 72/9, północną działek nr: 72/9, 72/1, 75/5, 204, 222 do drogi nr 278 i dalej południową stroną drogi 278 do ulicy Dąbrowskiej, dalej wschodnią stroną ul. Dąbrowskiej do skrzyżowania z ul. Hynka, północną stroną ul. Hynka do skrzyżowania z ul. Braci Schindlerów, zachodnią stroną ul. Braci Schindlerów do skrzyżowania z Al. Gen. Andersa, dalej na zachód południową stroną Al. Gen. Andersa do skrzyżowania z ul. Gen. Okulickiego.