Dzielnica XIII Podgórze

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 2456 ha
Liczba ludności: 32168

Siedziba: ul. Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 656-62-25,   Fax: 423-55-29
E-mail: dzielnica13@um.krakow.pl, rada@dzielnica13.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica13.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ I graniczy na odcinku
- od ujścia rzeki Wilgi do rzeki Wisły w kierunku wschodnim środkiem rzeki Wisły do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Tarnów,
z DZIENICĄ II graniczy na odcinku
- dalej od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Tarnów z rzeką Wisłą w kierunku wschodnim, środkiem rzeki Wisły do ujścia rzeki Białuchy do rzeki Wisły,
z DZIELNICĄ XIV graniczy na odcinku
- od ujścia rzeki Białuchy do rzeki Wisły w kierunku wschodnim środkiem rzeki Wisły do przecięcia przedłużenia ul. Klasztornej z rzeką Wisłą (granica pomiędzy obrębem 58 i 59),
z DZIELNICĄ XVIII graniczy na odcinku
- od przecięcia przedłużenia ul. Klasztornej z rzeką Wisłą w kierunku wschodnim środkiem rzeki Wisły do przecięcia z granicą miasta,
- dalej na południe granicą m. Krakowa do przecięcia z rzeką Drwinia Długa,
z DZIELNICĄ XII graniczy na odcinku
- od skrzyżowania granicy m. Krakowa z rzeką Drwinia Długa w kierunku zachodnim, północną stroną rzeki Drwinia Długa do skrzyżowania z granicą pomiędzy obrębami nr: 25 i 26, dalej w kierunku południowym granicą pomiędzy obrębami nr: 25 i 26 do północnej granicy st. tow. Kraków - Prokocim, dalej na wschód, północną stroną stacji towarowej Kraków - Prokocim do granicy pomiędzy obrębami Nr 54 i 52, przecina kolej na południe granicą pomiędzy obrębami Nr: 54 i 52 do styku granic obrębów nr: 52, 53 i 54 (rejon ul. Balickiego), dalej w kierunku zachodnim granicą pomiędzy obrębami nr: 52 i 53 do przecięcia z ul. Wielicką (rejon ul. Świątnickiej),
z DZIELNICĄ XI graniczy na odcinku
- od skrzyżowania granic pomiędzy obrębami nr: 52 i 53 (rejon ul. Świątnickiej) z ul. Wielicką w kierunku północno-zachodnim zachodnią stroną ul. Wielickiej do skrzyżowania z granicą pomiędzy działkami nr: 141/3, (K.S. "KABEL") i działką nr 341/6 (tereny osiedla "Kabel"), dalej w kierunku zachodnim południową granicą działki 341/6 do ul. Siemomysła, dalej w kierunku północnym wschodnią stroną ul. Siemomysła (działka nr 211/31) do styku z działką nr 39/3, dalej w kierunku północnym wschodnią stroną działki nr 39/3, w kierunku zachodnim północną granicą działek nr 39/3, 39/2, 204 do ul. Heltmana, dalej w kierunku północno - zachodnim wschodnią stroną ul. Heltmana do ulicy Abrahama, dalej w kierunku zachodnim północną stroną ul. Abrahama do ul. Kamieńskiego (granica pomiędzy obrębami nr 29 i 51), dalej w kierunku zachodnim południową stroną ul. H. Kamieńskiego do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Skawina, dalej w kierunku na południe zachodnią stroną linii kolejowej Kraków - Skawina do skrzyżowania z zachodnią stroną projektowanej ul. Nowotarskiej,
z DZIELNICĄ IX graniczy na odcinku
- od skrzyżowania rzeki Wilgi z ul. Brożka w kierunku na wschód południową stroną ul. Brożka do ul. Zakopiańskiej (Wadowickiej), dalej w kierunku wschodnim północną stroną projektowanej drogi będącej przedłużeniem ul. Brożka do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Skawina i zachodnią stroną projektowanej ul. Nowotarskiej.
(Granica ta stanowi północną granicę działek nr: 216/11, 213/19, 213/31 do jej wschodniego narożnika),
z DZIELNICĄ VIII graniczy na odcinku z
- od skrzyżowania ul. Brożka z rzeką Wilgą w kierunku północnym zachodnią stroną rzeki Wilgi do ujścia rzeki Wilgi do rzeki Wisły.