Dzielnica XI Podgórze Duchackie

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 894 ha
Liczba ludności: 52572

Siedziba: ul. Wysłouchów 34, 31-611 Kraków
Telefon: 654-57-74,   Fax: 654-89-33
E-mail: dzielnica11@um.krakow.pl, rada@dzielnica11.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica11.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ X graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ulic Łężce i Myślenickiej w kierunku południowym środkiem rowu zgodnie z granicą pomiędzy obrębami nr: 64 i 91, 90 do skrzyżowania ul. Stepowej z ul. Do Luboni, od skrzyżowania ul. Do Luboni z ulicą Stepową w kierunku wschodnim, południową stroną ul. Do Luboni do styku granic obrębów nr: 64, 62, 95 i 91 (skrzyżowanie z ul. Tuchowską), dalej na wschód granicą pomiędzy obrębami Nr: 62 i 95 do skrzyżowania z ul. Niebieską, dalej granicą pomiędzy obrębami nr: 60 i 95 do skrzyżowania z ul. Hallera, dalej w kierunku północnym, zachodnią stroną ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Kosocicką, dalej na wschód, południową stroną ul. Kosocickiej do przecięcia z granicami obrębów nr: 58, 60, 99,
z DZIELNICĄ XII graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Kosocickiej z granicami obrębów Nr: 60, 99 i 58 w kierunku wschodnim, północną stroną ul. Kosocickiej do granicy pomiędzy obrębami Nr: 58 i 60, dalej na północ granicą pomiędzy obrębami Nr: 58 i 60 do skrzyżowania ul. Mokrej z ul. Badurskiego, dalej ul. Badurskiego w kierunku północnym do rzeki Drwinki, dalej w kierunku zachodnim rzeką Drwinką do ul. Nowosądeckiej, dalej północną stroną ul. Nowosądeckiej do skrzyżowania z ul. Wielicką, dalej na północ zachodnią stroną ul. Wielickiej do skrzyżowania z granicą pomiędzy obrebami nr: 52 i 53 (rejon ul. Świątnickiej),
z DZIELNICĄ XIII graniczy na odcinku
- od skrzyżowania granic pomiędzy obrębami nr: 52 i 53 (rejon ul. Świątnickiej) z ul. Wielicką w kierunku północno-zachodnim, zachodnią stroną ul. Wielickiej do skrzyżowania z granicą pomiędzy działkami nr: 141/3, (K.S. "KABEL") i działką nr 341/6 (tereny osiedla "Kabel"), dalej w kierunku zachodnim południową granicą działki 341/6 do ul. Siemomysła, dalej w kierunku północnym wschodnią stroną ul. Siemomysła (działka nr 211/31) do styku z działką nr 39/3, dalej w kierunku północnym wschodnią stroną działki nr 39/3, w kierunku zachodnim północną granicą działek nr 39/3, 39/2, 204 do ul. Heltmana, dalej w kierunku północno - zachodnim wschodnią stroną ul. Heltmana do ulicy Abrahama, dalej w kierunku zachodnim północną stroną ul. Abrahama do ul. Kamieńskiego (granica pomiędzy obrębami nr 29 i 51), dalej w kierunku zachodnim południową stroną ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Skawina, dalej w kierunku na południe zachodnią stroną linii kolejowej Kraków - Skawina do skrzyżowania z przedłużeniem zachodniej strony projektowanej ul. Nowotarskiej,
z DZIELNICĄ IX graniczy na odcinku
- od skrzyżowania projektowanej ul. Nowotarskiej z linią kolejową Kraków - Skawina w kierunku południowym zachodnią stroną projektowanej - ul. Nowotarskiej do skrzyżowania z ul. Strumienną, dalej na południe zachodnią stroną ulicy Strumiennej do skrzyżowania z ul. Pierzchówka dalej w kierunku południowym zachodnią stroną ulicy Pierzchówka do skrzyżowania z ul. Kryształową, dalej na południe zachodnią stroną ul. Kryształowej do skrzyżowania z ul. Myślenicką wschodnią stroną ul. Myślenickiej do ul. Przykopy, dalej północną stroną ul. Przykopy do ul. Chmielnej w kierunku południowym wschodnią stroną ul. Chmielnej do ul. Myślenickiej, dalej na południe wschodnią stroną ul. Myślenickiej do skrzyżowania z ul. Łężce.