Dokument archiwalny


Kontrole placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kraków

Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły lub placówki - poprzez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa - sprawuje nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych


Rok szkolny 2010/2011

 

 

Rok szkolny 2009/2010


Rok szkolny 2008/2009

 

 

Rok szkolny 2007/2008

Rok szkolny 2006/2007