Przydatne materiały

 

 • Wzór reklamacji - w przypadku wystąpienia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, w razie braku stosownych druków u sprzedawcy, konsument powinien wypełnić załączony druk reklamacji i złożyć go u sprzedawcy.

 

 

 • Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość - w przypadku zamiaru odstąpienia przez konsumenta od tego rodzaju umowy, należy wypełnić powyższy wzór i w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dostarczenia towaru) wręczyć przedsiębiorcy za potwierdzeniem (lub wysłać listem poleconym)

 

 • Wzór odstapienia od umowy o kredyt konsumencki - w przypadku zamiaru odstąpienia przez konsumenta od tego rodzaju umowy, należy wypełnić powyższy wzór i w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wręczyć przedsiębiorcy za potwierdzeniem (lub wysłać listem poleconym)

 

 • Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi- w przypadku zamiaru skorzystania z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy wypełnić załączony wniosek i przesłać go - wraz z kserokopią wszystkich dokumentów dotyczących poruszanych spraw - na adres: Miejski Rzecznik Konsumentów, al. Powstania Warszawskiego 10, 31 - 549 Kraków.

 

 


 

 

 • Sprawozdanie MRK za 2005 r. - dokument zawiera wykaz zrealizowanych zadań przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2005 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.

 

 • Sprawozdanie MRK za 2006 r. - dokument zawiera wykaz zrealizowanych zadań przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2006 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.

 

 • Sprawozdanie MRK za 2007r. - dokument zawiera wykaz zrealizowanych zadań przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2007r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym

 

 • Sprawozdanie MRK za 2008 r. - dokument zawiera wykaz zadań zrealizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2008 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.

 

 • Sprawozdanie MRK za 2009 r. - dokument zawiera wykaz zadań zrealizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2009 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.

 

 • Sprawozdanie MRK za 2010 r. - dokument zawiera wykaz zadań zrealizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2010 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.

 

 • Sprawozdanie MRK za 2011 r. - dokument zawiera wykaz zadań zrealizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2011 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.

 

 • Sprawozdanie MRK za 2012 r. - dokument zawiera wykaz zadań zrealizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2012 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.

 

 • Sprawozdanie MRK za 2013 r. - dokument zawiera wykaz zadań zrealizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2013 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.

 

 • Sprawozdanie MRK za 2014 r. - dokument zawiera wykaz zadań zrealizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2014 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.

 

 • Sprawozdanie MRK za 2015 r. - dokument zawiera wykaz zadań zrealizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2015 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.

 

 • Sprawozdanie MRK za 2016 r.-dokument zawiera wykaz zadań zrealizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2016 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.

 

 • Sprawozdanie MRK za 2017 r.-dokument zawiera wykaz zadań zrealizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2017 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.
 •  Sprawozdanie MRK za 2018 r.-dokument zawiera wykaz zadań zrealizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2018 r. w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz występowania na rzecz konsumentów przed sądem powszechnym.