Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych  Kraków należy do następujących organizacji międzynarodowych:

 1. Liga Miast Historycznych
 2. Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego
 3. Komitet Narodowy Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”
 4. Międzynarodowy Związek Hanzy
 5. Marketing Miast Europejskich
 6. Sieć Miast Europejskich "Miasta dla Dzieci" 
 7. Stowarzyszenie Europejskich Miast Kultury Roku 2000
 8. Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców ICORN
 9. Sieć Miast Kreatywnych UNESCO
 10. Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów (International Congress and Convention Association - ICCA)
 11. Światowe Zrzeszenie Parków Miejskich (World Urban Parks)
 12. Związek Europejskich Metropolitalnych Zarządów Transportu

 

Kraków należy również do następujących sieci międzynarodowych:

 

1. Sieć Dziedzictwa Klimatycznego

2. Europejska Sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie

3. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich

4. Stowarzyszenie Międzynarodowych Maratonów i Biegów Ulicznych

 

 

ZARZĄDZENIE NR 658/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2020 r. w w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz European Cities Marketing (ECM-Marketing Miast Europejskich).

 


ZARZĄDZENIE NR 306/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2010 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Ligi Miast Historycznych, Stowarzyszenia EUROCITIES, Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego i European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich).


ZARZĄDZENIE NR 2394/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2011 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. 

 

ZARZĄDZENIE NR 353/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2012 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Ligi Miast Historycznych, Stowarzyszenia EUROCITIES, Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego i European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich) oraz do Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

 

ZARZĄDZENIE NR 1548/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2013 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Ligi Miast Historycznych, Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN) i organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów).

 

ZARZĄDZENIE NR 928/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2012 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego i European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich) oraz do Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

 

ZARZĄDZENIE NR 944/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2014 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN).

 

ZARZĄDZENIE NR 678/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2015 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN).

 

ZARZĄDZENIE NR 386/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2016 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN).

 

ZARZĄDZENIE NR 735/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2017 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN).

 

ZARZĄDZENIE NR 453/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2018 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN).

 

ZARZĄDZENIE NR 630/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 marca 2019 r. w w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich).


 


Archiwum:

 

EUROCITIES - Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LIII/724/12 o Wystąpieniu Miasta Krakowa ze Stowarzyszenia EUROCITIES (z końcem 2012 r.)

 

 

Stowarzyszenie Les Rencontres