Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Spacerowa na dz. nr 16/1, obr. 70 Podgórze w Krakowie

AU-01-5.6743.6.89.2018.ZZA

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia Budowa miejskiej sieci wodociągowej ø110 na działce nr 16/1 obr. 70 Podgórze, w rejonie ul. Spacerowej w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2018-06-18
Data publikacji:
2018-06-18
Data aktualizacji:
2018-06-18