Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości: od dnia 28.05.2018 r. do dnia 17.06.2018 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1213/2018 z dnia 15 maja 2018 r. dotyczący nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Herberta, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 397/16, 397/17, 397/18, obręb 46, jednostka ewidencyjna Podgórze - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: zieleń przydomowa.

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-05-30
Data publikacji:
2018-05-30
Data aktualizacji:
2018-05-30