Dokument archiwalny
„Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto” – rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 16 maja 2018 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenie Nr 1246/2018 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”.

 

W konkursie zgłoszonych zostało 121 ofert. Wszystkie oferty zostały zgłoszone w terminie. W dniu 13 kwietnia 2018 r. komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert. W wyniku ich analizy wybrano 70 najkorzystniejszych ofert. 8 ofert zostało odrzuconych, ze względu na niespełnienie wymogów konkursu. Przedsiębiorców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty wezwano do okazania zaoferowanych pojazdów. Oględziny odbyły się w dniach: 25 i 26 kwietnia br. W ich trakcie komisja stwierdziła, iż 2 pojazdy nie odpowiadają wymogom konkursu i nie można im wydać identyfikatora. Wobec powyższego do okazania pojazdów wezwano przedsiębiorców, którzy złożyli dwie następne w kolejności najkorzystniejsze oferty. Oględziny tych pojazdów odbyły się 27 kwietnia br., komisja konkursowa nie zgłosiła co do nich zastrzeżeń.

 

Załącznikami do zarządzenia są wykazy ofert:

  • wybranych (załącznik nr 1),
  • spełniających wymogi formalne, które nie zostały wybrane (załącznik nr 2),
  • niespełniających wymogów formalnych oraz odrzuconych (załącznik nr 3).

Z treścią zarządzenia można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa i miejskiej jednostki organizacyjnej:

  • w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11,
  • w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4,
  • w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53 i ul. Złotej Jesieni 14.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2018-05-18
Data publikacji:
2018-05-18
Data aktualizacji:
2018-05-18