Dokument archiwalny
Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak KR.RET.070.257.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 16 maja 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 24 maja 2018 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ GELATA
Data wytworzenia:
2018-05-18
Data publikacji:
2018-05-18
Data aktualizacji:
2018-05-18
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-09-01 00:00:02
MICHAŁ GELATA
 Przeniesiono do archiwum
2018-05-18 09:11:25
MICHAŁ GELATA
 Publikacja