Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Rakowicka,dz. nr 219/20, 219/21, 219/22 obr. 8 Śródmieście

AU-01-3.6743.6.47.2017.BLE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósl sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru „Budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN w związku z realizacją inwestycji pn.: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynków na ul. Rakowickiej w Krakowie na dz. nr 219/20, 219/21, 219/22 obr. 8 Śródmieście”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-04-23
Data publikacji:
2018-04-23
Data aktualizacji:
2018-04-23