Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 03.04.2018 r. do 23.04.2018 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

  1. część działki nr 495/12 obr. 4-Śródmieście, ul. Meissnera, na cel mieszkalny (grunt pod fragmentem budynku), budowa i eksploatacja wiaty śmietnikowej (wiata śmietnikowa), zieleń osłonowa (rolniczy), 1 pozycja na wykazie, - wykaz nieruchomości;
  2. część działki nr 50/3 obr. 15-Krowodrza, rejon ul. Polnych Kwiatów, na cel: ogródek działkowy nr 11 (ogródek działkowy), 1 pozycja na wykazie - wykaz nieruchomości.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-04-03
Data publikacji:
2018-04-03
Data aktualizacji:
2018-04-03