Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 21/2, obr. 3 Podgórze, oraz dz. nr 553, 429/24, 425/6 obr. 2 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie.

AU-01-5.6743.6.34.2017.KGO

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 21/2, obr. 3 Podgórze, oraz dz. nr 553, 429/24, 425/6 obr. 2 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-03-23
Data publikacji:
2018-03-23
Data aktualizacji:
2018-03-23