Dokument archiwalny
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

WPROWADZENIE PRZEZ

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I STOPNIA ZAGROŻENIA

ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA NA OBSZARZE MIASTA KRAKOWA

 

Okres obowiązywania: 16.03.2018 r. od godz. 00:00 do godz. 24:00

Obszar: Miasto Kraków

Opis: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla 24-godzinnego stężenia pyłu PM 10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

DZIAŁANIA OCHRONNE:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia długotrwałego narażania na podwyższone stężenie zanieczyszczeń,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, np. uprawianie sportu lub czynności zawodowych, zwiększający narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • należy śledzić informacje o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczeń powietrza na stronach internetowych:

www.powietrze.malopolska.pl/prognozy

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/

www.muw.pl (zakładka „Komunikaty dot. Powietrza”).

 

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz jednostki opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF JARACZ
Data wytworzenia:
2018-03-15
Data publikacji:
2018-03-16
Data aktualizacji:
2018-03-16