Dokument archiwalny
KONSULTACJE W SPRAWIE SPORZĄDZENIA OPERATU UZDROWISKOWEGO DLA OSIEDLA UZDROWISKO SWOSZOWICE.

W związku z art. 43 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. 2016 poz. 879 z późn. zm. ), który nakłada na Gminę Miejską Kraków obowiązek sporządzenia kolejnego operatu uzdrowiskowego dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice, informuję, że obecnie trwają prace związane z przygotowaniem operatu uzdrowiskowego dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. Na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków operat przygotowuje firma Ekolog sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu ul. Świętowidzka 6/4, 61 – 058 Poznań.

 

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag, wniosków, postulatów dotyczących Osiedla Uzdrowiskowego Swoszowice do Biura ds. Ochrony zdrowia ul. Bolesława Czerwińskiego 16., tel. 12 616 94 96, e – mail: bz.umk@um.krakow.pl, w terminie do 31 marca 2018r.

 

Osoba do ewentualnego kontaktu w powyższej sprawie : Pani Maria Piętak Frączek tel. 12 616 94 92

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2018-02-27
Data publikacji:
2018-02-27
Data aktualizacji:
2018-02-27