Dokument archiwalny
Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2018-2020 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2018-2020 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”.

 

Wyniki konkursu zostały zatwierdzone zarządzeniem Nr 353/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2018-2020 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”.

 

Wyniki ww. otwartego konkursu ofert zostały zamieszczone w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego);

2) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych;

3) systemie NAWIKUS (Oferenci otrzymali e-mail na adres podany w systemie NAWIKUS). .

  oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2018-02-12
Data publikacji:
2018-02-12
Data aktualizacji:
2018-02-12