Dokument archiwalny
NOC TAŃCA w Krakowie

Taniec to jedna z najstarszych sztuk, nierozerwalnie związana z życiem człowieka. To sposób wyrażania emocji, uczuć, to źródło pozytywnych doznań. Taniec może być również przyjemną formą spędzenia wolnego czasu; ucieczką od codziennych problemów, oderwaniem od rzeczywistości, odreagowaniem stresu czy wyładowaniem napięcia emocjonalnego. Taniec, czyli ruch, jako nieodzowny w dzisiejszych czasach element kultury fizycznej, jest także sposobem na zachowanie dobrej kondycji.

 

NOC TAŃCA będzie znakomitą okazją do przybliżenia sztuki tańca szerokiemu gronu odbiorców, poprzez prezentację jego różnych stylów, gatunków a nawet form pozascenicznych. Chcemy również pokazać możliwości i potencjał krakowskiego środowiska artystycznego związanego ze sztuką taneczną. Pokazy i spektakle taneczne będą prezentowane zarówno w wybranych salach widowiskowych, jak i w plenerze. Cztery sceny plenerowe (Mały Rynek, Rynek Podgórski, Dworek Białoprądnicki, Nowohuckie Centrum Kultury) z bogatą ofertą programową (tańce tradycyjne, dworskie, klasyczne, nowoczesne, balet,) zamienią Kraków w prawdziwe miasto tańca.

 

CELE PROJEKTU:

1) wspieranie aktywności związanych z tańcem,

2) popularyzacja twórczości i miejsc związanych ze sztuką taneczną,

3) zachęcenie do komunikowania tańca z innymi obszarami sztuki, tworząc okazje do interdyscyplinarnych działań i spotkań,

4) integracja środowisk twórczych i artystycznych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych wokół sztuki tanecznej,

5) zainteresowanie tańcem i zachęcenie do aktywności zróżnicowanych grup odbiorców.

 

PREFEROWANE FORMY REALIZACJI:

- spektakle i pokazy taneczne,

- prezentacje autorskich projektów,

- pokazy sztuki tanecznej w przestrzeni miejskiej,

- warsztaty tańca,

- eksperymenty taneczne.

 

Termin realizacji projektów: 17 czerwca 2018 r.

Propozycje przedsięwzięć z zakresu tańca, które mogłyby być ujęte w programie NOCY TAŃCA można składać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. nr 12, do p. Renaty Popławskiej lub elektronicznie na adres: Renata.Poplawska@um.krakow.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

1. Informację o wykonawcy/zespole, wskazanie osoby do kontaktu ze strony zespołu (telefon, e-mail).

2. Krótki opis proponowanego przedsięwzięcia (m.in. rodzaj tańca, ilość osób występujących, czas trwania).

3. Wskazanie miejsca realizacji przedsięwzięcia wybrana scena plenerowa lub sala koncertowa/widowiskowa/warsztatowa, itp.).

4. Ewentualne koszty związane z realizacją proponowanego przedsięwzięcia oraz oczekiwane wsparcie finansowe ze strony Miasta.

 

Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 23 lutego 2018 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 12 61 61 943.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA NOWACKA
Data wytworzenia:
2018-01-16
Data publikacji:
2018-01-16
Data aktualizacji:
2018-01-16