Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Wandy 14 w Krakowie, dz. nr 320, obr 47, j. ewid. Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.231.2017.DSZ

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydnet Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „budowy wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w os. Wandy 14 w Krakowie,  dz. nr 320, obr 47, j. ewid. Nowa Huta”

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2017-10-25
Data publikacji:
2017-10-25
Data aktualizacji:
2017-10-25