Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Fryderyka Zolla i Stanisława Pronia /dz 102/48 102/41, 102/40, 102/39, 102/38, 102/37, 102/36, 102/35 obr.102 Podgórze

AU-01-2.6743.6.222.2017.KFI        

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia  „Budowa miejskiej sieci wodociągowej  Æ 110mm w rejonie ul. Fryderyka Zolla i Stanisława Pronia w Krakowie na działkach nr: 102/48 102/41, 102/40, 102/39, 102/38, 102/37, 102/36, 102/35 obr. 102 Podgórze ”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2017-10-23
Data publikacji:
2017-10-23
Data aktualizacji:
2017-10-24