Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie: kanału grawitacyjnego Ø 25 cm z wykorzystaniem rur kamionkowych 610 kN odcinek Si-S1 oraz rur kamionkowych 40 kN odcinek S1-SR w terenie działek 370, 255/4 obr 56 stanowiącej ulicę Bieżanowską oraz w terenie działek 255/6, 254/25, 256/2 stanowiących teren drogi dojazdowej do ulicy Bieżanowskiej z wyłączeniem do istniejącego kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej dz. 370/1 obr. 56 Podgórze; miejskiego rurociągu tłocznego Ø 63 mm, rury wielowarstwowe PE, odcinek SR-SRS, w terenie działki 256/2 obr. 56 o charakterze drogi dojazdowej, bocznej od ul. Bieżanowskiej (dz. 255/6, 254/25, 256/2 obr. 56 Podgórze) z włączeniem do kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej (dz. 256/2 obr. 56 Podgórze), stanowiącego element systemu kanalizacji ciśnieniowej

AU-01-2.6743.6.190.2017.DLE

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie: kanału grawitacyjnego Ø 25 cm z wykorzystaniem rur kamionkowych 610 kN odcinek Si-S1 oraz rur kamionkowych 40 kN odcinek S1-SR w terenie działek 370, 255/4 obr 56 stanowiącej ulicę Bieżanowską oraz w terenie działek 255/6, 254/25, 256/2 stanowiących teren drogi dojazdowej do ulicy Bieżanowskiej z wyłączeniem do istniejącego kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej dz. 370/1 obr. 56 Podgórze; miejskiego rurociągu tłocznego Ø 63 mm, rury wielowarstwowe PE, odcinek SR-SRS, w terenie działki 256/2 obr. 56 o charakterze drogi dojazdowej, bocznej od ul. Bieżanowskiej (dz. 255/6, 254/25, 256/2 obr. 56 Podgórze) z włączeniem do kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej (dz. 256/2 obr. 56 Podgórze), stanowiącego element systemu kanalizacji ciśnieniowej.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DAGMARA MATUŁA
Data wytworzenia:
2017-10-17
Data publikacji:
2017-10-17
Data aktualizacji:
2017-10-17