Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.303.2017.WKA Kraków, dnia 12.10.2017

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 10.10.2017 r. wydał decyzję nr AU-2/6733/405/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Kostrze, na działce nr 206/7 obr.2 Podgórze przy ul. Falistej w Krakowie”.

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-10-12
Data publikacji:
2017-10-12
Data aktualizacji:
2017-10-12