Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bunscha, ul. Szymonowica na dz. nr 298/2, 484/1 obr. 41,Podgórze

AU-01-5.6743.6.203.2017.ŁŚW

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Budowy odcinka miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Bunscha/Szymonowica w Krakowie na dz. 298/2, 484/1 obr. 41 jedn. ewid. Podgórze”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2017-09-25
Data publikacji:
2017-09-25
Data aktualizacji:
2017-09-25