Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Niedzicka i Nowosądecka /dz nr 321/1, 321/2 obr.50 Podgórze

AU-01-2.6743.6.43.2017.KFI

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 przy ul Niedzickiej i Nowosądeckiej w Krakowie odcinek –S0-S6 na działkach nr 321/1, 321/2, obr. 50 Podgórze Kraków”


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STOKŁOSA-ROŻEK
Data wytworzenia:
2017-04-20
Data publikacji:
2017-04-20
Data aktualizacji:
2017-04-20