Dokument archiwalny
III sektor od strony prawnej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak poprawnie skonstruować regulamin fundacji? Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych udziela porad w "Centrum Obywatelskim"


Przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także ci, którzy chcą rozpocząć działalność w III sektorze, mogą zasięgnąć porady prawnej w "Centrum Obywatelskim". Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w ramach działań CO oferuje pomoc w założeniu, formowaniu lub likwidacji stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych oraz fundacji.

 

Przedstawiciel Biura podczas dyżuru wyjaśni, kto może założyć organizację pozarządową, a także przedstawi szereg dokumentów niezbędnych do rejestracji stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego czy fundacji. Przedstawiciele NGO, którzy poszukują wsparcia merytorycznego przy formowaniu dokumentów swojej organizacji lub likwidacji działalności, również otrzymają w tym zakresie stosowne porady.

 

Anna Kiedik, przedstawicielka Biura MOWIS, zaprasza na dyżury wszystkich zainteresowanych doradztwem w czwartki: 12 i 26 stycznia br. oraz 2 i 9 lutego br. w godzinach od 16.00 do 20.00, do siedziby "Centrum Obywatelskiego".

 

Adres:
Stadion Miejski im. H. Reymana
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
wejście „LE” od strony Parku Jordana
I piętro, pokój 39.

 

Kontakt telefoniczny: kom.: 728 366 319

 

Poradę uzyskać można również w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie os. Centrum C 10 pokój 101 codziennie, w godzinach 8.00-15.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się: telefon kontaktowy 12 616 78 11.

 

Porady w MOWIS w dniach dyżurów w "Centrum Obywatelskim" (26 stycznia br. oraz 2 i 9 lutego br.) - do godziny 14.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PLOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Data aktualizacji:
2017-01-13