Dokument archiwalny
MOWIS poprowadzi Centrum Obywatelskie

Przez pierwsze dwa miesiące nowego roku „Centrum Obywatelskie” będzie prowadzone przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Wszystkich zainteresowanych, zarówno przedstawicieli III sektora, jak i mieszkańców zapraszamy do kontaktu i współpracy!


„Centrum Obywatelskie” to przyjazna przestrzeń dla pracy, spotkań, szkoleń i doradztwa stworzona w Krakowie z myślą o organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, liderach lokalnych i mieszkańcach. Celem działania centrum jest wspieranie rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej oraz wzmacnianie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz mieszkańców.

 

Kontakt:

Centrum Obywatelskie
ul. Reymonta 20 (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana)
30-059 Kraków
I piętro, pokój 39
tel. 728 366 319
tel.  12 616 78 00
e-mail: mowis@um.krakow.pl


Godziny otwarcia:

  • poniedziałek – piątek: 9.00 - 20.00,
  • sobota: 10.00 - 15.00 (14 stycznia oraz 4 lutego).

„Centrum Obywatelskie” dysponuje salą szkoleniowo-konferencyjną dostosowaną do spotkań większych grup (max. 70 osób), wyposażoną w laptopa, rzutnik, flipchart, internet. Na miejscu można także skorzystać z mniejszej - bardziej kameralnej przestrzeni - odpowiadającej potrzebom świadczenia usług doradczych, czy pracy w małych zespołach.

 

Zapraszamy do skorzystania z systemu rezerwacji sal MOWIS.

 

„Centrum Obywatelskie” jest zadaniem publicznym realizowanym do końca roku 2016 przez kolektyw trzech organizacji pozarządowych, na zlecenie oraz przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

 

W celu zapewnienia kontynuacji zadania Prezydent Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert dot. prowadzenia „Centrum Obywatelskiego” w latach 2017–2018. Chęć prowadzenia centrum zadeklarowały 4 podmioty. Jednak żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych, zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Dlatego postępowanie musiało zostać unieważnione.

 

Prezydent Krakowa podjął decyzję o ponownym rozpisaniu konkursu.


Do czasu wyłonienia nowego operatora, w okresie styczeń–luty 2017 „Centrum Obywatelskie” będzie prowadzone przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2016-12-28
Data publikacji:
2016-12-28
Data aktualizacji:
2017-02-15