Dokument archiwalny
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 14 listopada do 12 grudnia 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
Data wytworzenia:
2016-11-14
Data publikacji:
2016-11-14
Data aktualizacji:
2016-11-14