Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Skręcona, dz. nr 12/158, 12/159 obr. 55 Nowa Huta oraz dz. nr 240 obr. 54 Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.150.2015.JZI  Kraków, dnia 12.09.2016 r.

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poźn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy kontenerowej stacji dwutransformatorowej SN/nn oraz sieci kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie ul. Skręconej w Krakowie na dz. nr 12/158, 12/159 obr. 55 Nowa Huta oraz dz. nr 240 obr. 54 Nowa Huta.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2016-09-14
Data publikacji:
2016-09-14
Data aktualizacji:
2016-09-14