Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Chałubińskiego 35, na działkach 486/2, 460/8, 486/4, 460/10 obręb 90, jednostka ewidencyjna Podgórze

AU-01-2.6743.6.140.2016.TMA

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia pn.: „przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem w Krakowie przy ul. Chałubińskiego 35, na działkach 486/2, 460/8, 486/4, 460/10 obręb 90, jednostka ewidencyjna Podgórze”


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ MARUSZCZAK
Data wytworzenia:
2016-09-05
Data publikacji:
2016-09-05
Data aktualizacji:
2016-09-05