Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nad Zalewem-boczna dz. nr 179/4, 176, 173/2, 171/7 obręb 7 Krowodrza

AU-01-1.6743.6.134.2016.EFI

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na działkach nr 179/4, 176, 173/2, 171/7 obręb 7 Krowodrza przy ul. Nad Zalewem-boczna w Krakowie


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ERWIN FIRA
Data wytworzenia:
2016-08-08
Data publikacji:
2016-08-08
Data aktualizacji:
2016-08-08