Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy- ul. Wrobela, dz.109/1,obr.107, Podgórze, Kraków

AU-01-2.6743.6.175.2016

Data wniosku: 03.08.2016.

Inwestor: Stanisław Baran

Budowa stacji transformatorowej- ul. Wrobela, dz.109/1,obr.107, Podgórze, Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALICJA GRABANIA
Data wytworzenia:
2016-08-04
Data publikacji:
2016-08-04
Data aktualizacji:
2016-08-04