Dokument archiwalny
Komunikat

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 2992/14):
- uchylił wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 97/14) stwierdzający nieważność uchwały Nr LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - ŁĘG",
- przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.
Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawomocne.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2016-04-29
Data publikacji:
2016-04-29
Data aktualizacji:
2016-04-29
 

Dziennik zmian komunikatu:


2016-05-31 00:00:05
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2016-04-29 13:12:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-29 12:37:06
TOMASZ GDULA
 Publikacja