Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2016/2/14 os. Albertyńskie 28

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. ALBERTYŃSKIE 28

2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO – wypowiedzenie umowy najmu*

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 37,15 m2

KONDYGNACJA – BRAK DANYCH

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA , ELEKTR., ŁAZIENKA, GAZ, WINDA

 

6. Stan techniczny lokalu: DO REMONTU

7. Wysokość odszkodowania i opłat eksploatacyjnych: 267,11 zł + 121,91 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 1 pokój z kuchnią ok. 30 m²

- Wyposażenie techniczne: łazienka, instal. kanal. wodna, gaz, co,

- Lokalizacja: Kraków

- Inne: standard - średni

9. Data złożenia oferty: 28.04.2015 r.

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

*UWAGA!

 

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi

w wysokości 7 541,52 zł podane na dzień 12.04.2016 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami, istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2016-04-29
Data publikacji:
2016-04-29
Data aktualizacji:
2016-09-30