Dokument archiwalny
Informacja o Braku wniesienia sprzeciwu ul. Mydlnicka boczna dz. 275, 277/14, 277/15 obr. 5

AU-01-1.6743.6.138.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mydlnicka boczna dz. 248/2, 20/1 obr. 84 Krowodrza, Kraków.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2016-01-22
Data publikacji:
2016-01-22
Data aktualizacji:
2016-01-22