Dokument archiwalny
Unieważnienie konkursu ofert

Wydział Spraw Społecznych UMK uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1333/2015 z dnia 29 maja 2015 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Działanie na rzecz integracji emerytów i rencistów” ze środków Dzielnicy X.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2015-06-08
Data publikacji:
2015-06-08
Data aktualizacji:
2015-06-08