Dokument archiwalny
Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych w 2015 r. w ramach zadań dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do dnia 3 czerwca 2015 r. do godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Regulamin prac Komisji oraz oceny ofert reguluje zarządzenie Nr 1112/2013 PMK z dnia 22 kwietnia 2013 r. z późn. zm.

 

 

OGŁOSZENIE - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

 

Załączniki:

 

1) Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci zagrożonych i dotkniętych autyzmem dziecięcym

 

2) Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych

 

3) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, 3) uczęszczających do żłóbków i przedszkoli

 

4) Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków

 

5) Program profilaktyki wad postawy

 

6) Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia

 

7) Wzór umowy

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2015-05-19
Data publikacji:
2015-05-19
Data aktualizacji:
2015-05-19