Dokument archiwalny
Rekrutacja do przedszkoli zakończona. Miejsc w przedszkolach wystarczy dla wszystkich- We wszystkich samorządowych przedszkolach są miejsca dla wszystkich chętnych dzieci zgłoszonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Mamy nawet nadwyżkę w ilości 97 miejsc. Jest dużo lepiej niż w ubiegłym roku! – zapewniała podczas konferencji prasowej Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

 

 

W piątek, 17 kwietnia o godz. 12.00 ogłoszono wyniki postępowania rekrutacyjnego do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016. Do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zakwalifikowano 95 % zgłoszonych dzieci (16 787 z 17 637 zgłoszonych dzieci). Niemniej jednak oferta Miasta dotyczy 17 734 miejsc, co oznacza, że w samorządowych przedszkolach są miejsca dla wszystkich chętnych dzieci zgłoszonych na terenie gminy (nadwyżka 97 miejsc).

 

Nabór w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (w szkołach podstawowych) prowadzony był wstępnie na 17 935 miejsc. Niemniej jednak po weryfikacji oferty i wykreśleniu oddziałów „0”, do których nie złożono wystarczającej liczby podań nabór prowadzony był na 17 464 miejsc. Liczba ta nie obejmuje ok. 270 miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych placówek przyjęto 95,1% zgłoszonych dzieci (dla porównania w roku ubiegłym było to: 90,4% dzieci). W elektronicznym systemie zostało zarejestrowanych 17 637 dzieci – w tym 8 293 dziewczynek i 9 344 chłopców (w ubiegłym roku zarejestrowano 19 318 dzieci). Na sumę 17 637 składają się:

• 10 446 dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne,

• 6 740 podań złożonych w przedszkolach (bez kontynuacji),

• 451 podań złożonych w oddziałach w szkołach podstawowych (bez kontynuacji).

 

Oznacza to, iż oferta samorządowych przedszkoli została wykorzystana w 96,1% (pozostaje 677 wolnych miejsc).

 

Dodatkowo - poza powyższą liczbą - planowane jest uruchomienie 3 oddziałów przedszkolnych przy ul. Mackiewicza (75 miejsc). Ponadto w miarę zapotrzebowania uruchomionych może zostać kolejne 8 oddziałów (195 miejsc): Przedszkole nr 91 – 25 miejsc; Przedszkole nr 17 - 75 miejsc; Przedszkole nr 148 II lokalizacja – 20 miejsc; oddziały przedszkolne w SP nr 117 - 50 miejsc oraz w SP nr 29 – 25 miejsc. Łącznie jest to: 270 miejsc.

 

Zwiększa to ofertę Miasta do liczby 17 734 miejsc.

 

Oznacza to, że po ogłoszeniu list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci, samorządowe placówki dysponują jeszcze 947 wolnymi miejscami w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w ubiegłym roku było ich 454).

 

Wynika z tego, że Miasto potencjalnie zapewniło miejsca dla wszystkich chętnych dzieci zgłoszonych na terenie gminy (nadwyżka 97 miejsc).

 

Najwięcej chętnych na jedno miejsce było w Przedszkolu nr 145 – II lokalizacja (ul. Doktora Judyma 8; Dzielnica X - Swoszowice) - 3,4 osoby na jedno miejsce – z wszystkich priorytetów. W następnej kolejności: w Przedszkolu nr 22 (ul Przykopy 10, Dzielnica XI - Podgórze Duchackie) oraz Przedszkolu nr 95 (ul. Żywiecka 24, Dzielnica IX – Łagiewniki) - 2,9 osoby na jedno miejsce.

 

Do 15 kwietnia 2015 r. do pierwszych klas samorządowych szkół podstawowych zgłoszonych zostało 7330 dzieci, w tym dzieci sześcioletnich: 3784 (dzieci urodzone w 2009 r.). Do tej pory najwięcej dzieci zapisano do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 (215 dzieci).

 

Od 20 do 30 kwietnia br. rodzice zakwalifikowanych dzieci będą mogli podpisywać umowy z przedszkolami Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Zwolnione miejsca zostaną obsadzone w ramach rekrutacji uzupełniającej przez dzieci nieprzyjęte do żadnego przedszkola. Terminy tego naboru określą indywidualnie dyrektorzy przedszkoli (musi ona odbyć się między 5 maja a 31 sierpnia br.).

 

W celu zapisania dziecka do przedszkola, które dysponuje wolnym miejscem należy wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone dziś (17 kwietnia, piątek) o godz. 12:00 w przedszkolach i szkołach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl po zakończeniu podpisywania umów przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

 

Warto pamiętać, że rodzice mogą skorzystać także z oferty publicznych niesamorządowych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miejską Kraków (w trwającym roku szkolnym 2014/2015 dysponują one w sumie ponad 9 380 miejscami). Ponadto ciekawą ofertę codziennych zajęć przedpołudniowych dla dzieci w wieku 3-4 lat posiadają Młodzieżowe Domy Kultury.

 

 

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW:

- 20-30.04 – podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych (umowy z rodzicami dzieci kontynuujących mogą być podpisywane w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektora przedszkola);

- 04.05, godz. 9:00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji);

- od 05.05 – rekrutacja uzupełniająca (terminy indywidualne określa dyrektor przedszkola – między 5.05 a 31.08).

 

 

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

- 20.04, godz. 12:00 - ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

- 27.04 godz. 9:00 - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do KR o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia KR);

- od 28.04 - rekrutacja uzupełniająca (terminy określne zostały w statucie szkoły – między 28.04 a 31.08).

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANNA KORFEL-JASIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KINGA HALUCH
Data wytworzenia:
2015-04-20
Data publikacji:
2015-04-20
Data aktualizacji:
2015-04-20