Dokument archiwalny
Przedłużenie naboru do komisji wyborczych ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Nabór kandydatów na członków Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa (osoby pełnoletnie).

 

Głosowanie wyznaczono od dnia 27 września do dnia 5 października 2014 r.

 

Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 12 września br. do godziny 15.00.

 

Prosimy osoby zainteresowane pracą w komisjach o własnoręczne wypełnienie druku „Zgłoszenie do pracy w komisji" (do pobrania w pliku .doc) i złożenie opatrzonego datą i podpisem kandydata zgłoszenia:

  •  w Urzędzie Miasta Krakowa, os. Centrum C10, pok. 106 (sekretariat Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS w Wydziale Spraw Społecznych UMK) w godz. 7.40-15.30

 

lub

 

  • przesłania faksem na numer tel. 12 616 78 13 (do Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS)

 

lub

 

  • przesłania e-mailem skanu wypełnionego własnoręcznie zgłoszenia (w formacie pliku pdf) na adres e-mail: mowis@um.krakow.pl (w tytule maila proszę podać swoje „imię i nazwisko" oraz dopisek „BO-zgłoszenie do pracy w komisji").

 

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Referatem Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, tel. 12 616-78-00.

 

Jednocześnie informujemy, iż osobom wchodzącym w skład Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa wynagrodzenie nie przysługuje.

 

UWAGA: po zakończeniu naboru, planuje się przeprowadzenie szkolenia dla członków komisji wyborczych. Terminy szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Załączniki:

 

FORMULARZ - ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WYBORCZEJ

 

 

WYKAZ SIEDZIB KOMISJI WYBORCZYCH W DZIELNICACH

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO
Data wytworzenia:
2014-09-09
Data publikacji:
2014-09-09
Data aktualizacji:
2014-09-10