Dokument archiwalny
Komunikat

Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 562/14) stwierdził nieważność § 9 ust. 5 części tekstowej zaskarżonej uchwały Nr LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce-Park Rzeczny Dłubni", w zakresie słów: „w obrębie której wszelkie działania inwestycyjne dotyczące prowadzenia prac ziemnych należy poprzedzić rozpoznaniem konserwatorskim w dziedzinie archeologii”. Orzeczenie nie jest prawomocne.
(Odnośnik do strony planu)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
Data wytworzenia:
2014-06-27
Data publikacji:
2014-06-27
Data aktualizacji:
2014-07-14