Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.4.14.2014.JI                                                                                                                       Kraków, 20.05.2014r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., reprezentowanego przez Panią Grażynę Cygan Orlen Eko Spółka z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 2500/3000 mm w rejonie Al. Daszyńskiego ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Stacji Paliw Nr 415 zlokalizowanej przy ul. Podgórskiej 32 w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2014-05-20
Data publikacji:
2014-05-20
Data aktualizacji:
2014-05-20