Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

WI-VI.7840.1.117.2013.BC

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 10 stycznia 2014 r. została wydana na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocników: Pana Zbigniewa Węgrzynka PKP PLK SA, Zespół ds. Modernizacji krakowskiego węzła kolejowego, 31-157 Kraków, Pl. Matejki 12, oraz Pana Pawła Motykę, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń „BPK Katowice” Sp. z o.o., 40-857 Katowice, ul. Wolnego 12, decyzja Nr 1/B/2014 (znak sprawy: WI-VI.7840.1.117.2013.BC) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice. Odcinek Kraków Główny – Kraków Mydlniki w km 0,663 – 7,255, obejmującej: budowę i przebudowę układu torowego i odwodnienia torowiska do km 7,100; roboty budowlane – rozbiórkę i budowę ogrodzeń do km 7,100; przebudowę i budowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych; przebudowę i budowę sieci trakcyjnej; przebudowę i budowę sieci i urządzeń energetyki nietrakcyjnej; przebudowę przejazdów drogowych oraz przebudowę dróg do km 7,100; rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów inżynieryjnych, w tym budowę ekranów akustycznych do km 7,100; rozbiórkę obiektów kubaturowych (budynki gospodarcze, garaże i inne) do km 7,100; budowę peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na przystanku osobowym Kraków Łobzów (km 3,278); przebudowę, budowę i demontaż instalacji sanitarnych do km 7,100; przebudowę i budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

na działkach o numerach ewidencyjnych:

gmina Miasto Kraków:

obręb – 0008 Śródmieście: 179/47, 208/1, 209/6, 97, 291, 53/1, 52, 49/1, 54, 55/2, 56;

obręb – 0001 Krowodrza: 251/6, 251/5, 251/4, 251/3, 251/2, 50/4, 50/2, 49/2, 48/2, 47/2, 46/2, 46/5, 45/2, 45/4, 44/2, 44/4, 231/2, 43/2, 42/2, 41/2, 40/2, 39/2, 38/2, 37/2, 36/2, 35/2, 34/2, 33/2, 32/2, 31/2, 30/2, 250/2, 29/2, 28/2, 27/2, 26/2, 25/2, 24/2, 23/2, 23/6, 22/23, 22/35, 22/37, 22/39, 22/33, 22/25, 22/27, 22/29, 22/31, 21/3, 3/4, 3/2, 51/3;

obręb – 0002 Krowodrza: 792/5, 792/4, 792/3, 167/66, 167/64, 167/58, 34/4, 33/12, 33/10, 32/6, 31/10, 30/6, 27/3, 26/14, 823/4, 24/3, 23/3, 9/5, 8/3, 7/5;

obręb – 0003 Krowodrza: 523, 522/10, 524;

obręb – 0006 Krowodrza: 420/4, 420/5, 453, 3/6, 2/3, 439/3, 1/2, 426/1;

obręb – 0041 Krowodrza: 709/74;

obręb – 0044 Krowodrza: 305/2, 306/5;

obręb – 0045 Krowodrza: 269/1; 243/31, 243/32, 243/24, 272, 242/20 (242/11), 242/21 (242/11), 242/22 (242/11), 242/23 (242/11), 242/24 (242/15), 242/25 (242/15), 242/26 (242/15), 242/27 (242/15), 242/30 (242/15), 242/4, 242/1, 242/19, 242/18, 242/17, 241/6, 241/7, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 240/1, 240/3, 240/12, 240/14, 240/15, 240/19, 244/3, 262, 294, 295, 242/14, 246, 245, 301 (244/4);

obręb – 0047 Krowodrza: 177, 106;

obręb – 0048 Krowodrza: 355, 81/4, 80/4, 79/4, 81/3,

 

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Obiektów na Terenach Zamkniętych i Kolejowych, pokój nr 64 (parter), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 900 – 1700, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1530, tel.: 12 39 21 681.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-01-17
Data publikacji:
2014-01-17
Data aktualizacji:
2014-01-17
 

Dziennik zmian komunikatu:


2014-01-26 00:00:04
MONIKA WYWIAŁ
 Przeniesiono do archiwum
2014-01-17 14:28:20
MONIKA WYWIAŁ
 Publikacja