Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2013-09-27)

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od 20.09.2013 r. do 10.10.2013 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2683/2013 z dnia 18.09.2013r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujące:

1. działki nr 311/9, 311/10, 311/11, 311/12, 311/13 i 311/14 obręb 50-Podgórze, przy ul. Na Kozłówce, na cel: uporządkowanie zieleni oraz urządzenie ciągów pieszych (rolniczy i droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

2. części działek nr 461/1 i 461/3 obręb 4-Krowodrza, przy ul. Spokojnej, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 205/9 obręb 17-Śródmieście, przy al. Daszyńskiego, na cel: altana śmietnikowa, 1 pozycja na wykazie.

 

od 21.09.2013 r. do 11.10.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z prawem użytkowania wieczystego ustanowionego na udziale w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa - pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2697/2013 z dnia 18.09.2013r.

 

od 25.09.2013 r. do 15.10.2013 r.

- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 599/1 o pow. 0,2237 ha, nr 599/2 o pow. 0,0223 ha, nr 599/4 o pow. 0,0876 ha i nr 599/5 o pow. 0,0199 ha, obręb 23 jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Brogi 40 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na rzecz współużytkowników wieczystych tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budynki Rozproszone" oraz osób fizycznych.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-09-26
Data publikacji:
2013-09-26
Data aktualizacji:
2013-09-26