Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BŁONIA KRAKOWSKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 czerwca do 1 lipca 2013 r. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu do dnia 15 lipca 2013 r.
(Odnośnik do strony z planem)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2013-06-03
Data publikacji:
2013-06-03
Data aktualizacji:
2013-06-03