Dokument archiwalny
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGILSKA-CHAŁUPNIKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2012 r. - Termin wnoszenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu do dnia 27 września 2012 r.
(Odnośnik do strony planu)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-08-16
Data publikacji:
2012-08-16
Data aktualizacji:
2012-08-16